บริษัท อินโนเวทีฟ เอ็นเนอร์ยี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
ติดตั้ง และจำหน่ายอุปกรณ์ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่มีคุณภาพ 
และมาตรฐานระดับสากล ในราคายุติธรรมรวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ
บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร
โดยทีมงานติดตั้งที่มีประสบการณ์การติดตั้งทั้งโซลาร์ ฟาร์มและโซลาร์ รูฟท็อป
 
 
วัตถุประสงค์หลักของเราคือ มุ่งเน้นการลดใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน 
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคต และช่วยลดปัญหามลภาวะจากการใช้พลังงาน
เชื้อเพลิงเพื่อความยังยืนทางพลังงานของประเทศ รวมถึงส่งเสริมการรับรู้
และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์
อีกทั้งผลักดันให้โซลาร์เซลล์กลายเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
 
 


จำนวนรายการทั้งหมด 0

  1 ...   

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
011961